Z tamtych dni

na sopran, mezzosopran, baryton, trzy chór mieszane i orkiestrę