F

FUNDACJA

Rodzina kompozytora ustanowiła w dniu 17 sierpnia 2015 roku Fundację imienia Józefa Świdra, która 17 września 2015 roku została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000575580 i uzyskała osobowość prawną.

Fundacja prowadzi przede wszystkim nieodpłatną działalność pożytku publicznego w sferze kultury i sztuki muzycznej, a jej podstawowym celem jest upowszechnianie, promocja, gromadzenie, dokumentowanie, ochrona i kultywowanie w kraju i zagranicą twórczości kompozytorskiej, dorobku i spuścizny muzycznej Józefa Świdra.

Realizując cele statutowej działalności Fundacja współpracuje, między innymi, z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, instytucjami kultury, szkołami muzycznymi, orkiestrami i zespołami chóralnymi, mediami, organizacjami pozarządowymi i władzami samorządowymi.

Fundacją kieruje czteroosobowy Zarząd w składzie:

Magdalena Świder-Śnioszek – prezes Fundacji / córka Kompozytora
Marek Świder – wiceprezes Fundacji / syn Kompozytora
Andrzej Śnioszek – wiceprezes Fundacji / wnuk Kompozytora
Krzysztof Śnioszek – sekretarz Fundacji / zięć Kompozytora

Statutową działalność Fundacji można wspierać, przekazując dobrowolne darowizny na jej konto numer:

61 1140 2004 0000 3102 7586 2075 – dla wpłat złotówkowych
PL61 1140 2004 0000 3102 7586 2075; Kod BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK – dla wpłat w USD, EUR

Ofiarowane darowizny pieniężne można na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odliczyć od dochodu, składając roczną deklarację rozliczeniową PIT – do wysokości 6 % dochodu osiągniętego w rozliczanym roku.

Roczne sprawozdania ze swojej działalności Fundacja składa Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz zamieszcza na stronie internetowej:

Sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2020
Sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2019
Sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2018
Sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2017
Sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2016
Sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2015

Adres do korespondencji i dane Fundacji:
Fundacja im. Józefa Świdra
ul. Sikorskiego 24/32
40-282 Katowice
e-mail: fundacjaswidra@gmail.com
tel. +48 519 449 866 – wiceprezes Fundacji
tel. +48 886 648 622 – sekretarz Fundacji
Konto bankowe Fundacji: 61 1140 2004 0000 3102 7586 2075
KRS 0000575580
REGON 362508650
NIP 9542758471