N

Nagrody

2011 | Medal Jana Pawła II za zasługi dla Archidiecezji Krakowskiej
2010
| Laur 100-lecia Związku Śląskich Kół Śpiewaczych
2009 | Medal 750-lecia Kościoła Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Głubczycach
2005 | Dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za szczególne zasługi w upowszechnianiu kultury muzycznej
2004 | Nagroda Artystyczna Marszałka Województwa Śląskiego
2002 | Nagroda Prymasa Polski Srebrna Piszczałka
2001 | Nagroda im. Wojciecha Korfantego
2000 | Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne osiągnięcia artystyczne i dydaktyczne
2000 | Medal Komisji Edukacji Narodowej przyznany przez Ministra Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania
2000 | Nagroda im. Stanisława Moniuszki
1995 | Złota odznaka za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego
1994 | Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
1994 | Nagroda Prezydenta Katowic w dziedzinie kultury
1989 | Odznaka za zasługi dla Województwa Legnickiego
1987 | Nagroda Prezesa Rady Ministrów za twórczość artystyczną dla dzieci i młodzieży
1987 | Nagroda Indywidualna Ministra Kultury i Sztuki II stopnia
1986 | Nagroda Radia Katowice im. Stanisława Ligonia
1986 | Puchar Śląskiej Polihymnii za twórczość chóralną
1985 | Medal Oddziału Śląskiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr za działalność w społecznym ruchu muzycznym
1984 | Nagroda Festiwalu Polskiej Muzyki Chóralnej
1982 | Nagroda Trzech Powstańczych Skrzydeł
1979 | Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
1970 | Złota odznaka zasłużonego w rozwoju Województwa Katowickiego
1964 | II Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim za kantatę Pieśń o Ojczyźnie
1961 | Wyróżnienie w Konkursie Kompozytorskim im. Grzegorza Fitelberga za utwór Concertino da camera