Psalm 66 – „Wszytka ziemia, wszystkie kraje”

na chór mieszany