Psalm 132 – „W troskach głębokich”

na chór mieszany