Pięć pieśni do słów Adama Mickiewicza

na chór mieszany