Oda „Jubileuszowa”

na chór mieszany i orkiestrę symfoniczną