O nietrwałej miłości świata tego

na chór mieszany