Modlitwa ks. Kordeckiego z „Potopu”

na chór mieszany