Modlitwa do Bogarodzicy

na chór mieszany

Chór Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
VI Krakowski Międzynarodowy Festiwal Chóralny Cracovia Cantans
Kraków, czerwiec 2015