Missa festiva

na kwartet solistów, chór mieszany i orkiestrę smyczkową