Dziesięć pieśni do słów poetów polskich

na chór mieszany