Dziesięć pieśni śląskich

na chór męski, żeński i mieszany