Dróżka przez pole

na chór dziecięcy do słów Józefa Ratajczaka