Miesiąc: kwiecień 2020

PWM: 100 na 100. Muzyczne dekady wolności

W roku 2018, w stulecie odzyskania Niepodległości, Polskie Wydawnictwo Muzyczne pod dyrekcją dr. Daniela Cichego, zrealizowało z rozmachem i na niespotykaną dotąd skalę przedsięwzięcie artystyczne pod nazwą: 100 na 100. Muzyczne dekady wolności. Wśród zaprezentowanych w ramach tego ambitnego projektu najwybitniejszych polskich kompozytorów XX wieku znalazł się również Józef Świder, którego muzyczną wizytówkę – przypisany …

Zobacz więcej