E

EVENTS

Międzynarodowy Festiwal Muzyki im. Józefa Świdra
International Józef Świder Festival of Music
The 2nd Edition: 7 – 11 December 2016
Organization: The Representative Choir of the University of Silesia „Harmonia”
Originator: Prof. Izabella Zielecka-Panek

Śląski Festiwal Chórów Szkół Muzycznych I i II stopnia im. Józefa Świdra
(Silesian Józef Świder Festival for Choirs  of the Music Schools of 1st and 2nd degree)
Organization: Akademia Muzyczna im.Karola Szymanowskiego w Katowicach
Originator: Prof. Aleksandra Trefon-Paszek

Ogólnopolski Festiwal Chóralny „Cantus” im. Józefa Świdra
(National Józef Świder Choir Festival „Cantus”)
Organization: Śląski Związek Chórów i Orkiestr (the Silesian Union of Choirs and Orchestras)
Originator: Roman Warzecha – the President of the ŚZCHiO